Retningslinjer for personvern – Hvilke opplysninger innhenter dere om meg?

Vi samler inn informasjon som hjelper oss med å levere våre tjenester til deg. Det inkluderer innsamling av informasjon ved besøk på våre nettsider, ved deltakelse i kundekonkurranser samt ved kontakt med vår kundesupport.

 

Hvordan bruker dere mine personopplysninger?

Clearlii AB jobber for å sikre ditt personvern. Formålet med retningslinjene for personvern er å informere deg om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du vil alltid finne siste versjon av retningslinjene for personvern på clearlii.com. Disse retningslinjene er oppdatert senest februar 2021  

 

Hvor lenge beholder dere personopplysningene mine?

Opplysninger som vi benytter til utsendelse av nyhetsbrev eller markedsføring, vil beholdes helt til du selv velger å slutte å abonnere på dem.  

 

Hvem deler dere mine personopplysninger med?

Retningslinjer for personvern – Dine personopplysninger kan komme til å håndteres av personell i Sverige. Ingen tredjepart har tilgang til dine personopplysninger så lenge loven ikke pålegger oss å dele dem. Vi har rutiner på plass for å sikre at dine personopplysninger håndteres trygt og sikkert i samsvar med gjeldende lover og regler. Du finner nærmere informasjon ved å kontakt oss på e-post.  

 

Hvilke rettigheter har jeg?

-Rett til innsyn: Du kan kreve å få en kopi av de personopplysningene vi har om deg.

-Rett til rettelse: Vi vil forsikre oss om at din informasjon er oppdatert og korrekt. Du kan kreve å få dine personopplysninger korrigert eller fjernet dersom du mener at de ikke stemmer.

-Rett til sletting: Du kan kreve at vi skal slette dine personopplysninger. Vi kan ikke slette opplysninger som loven krever at vi beholder.

-Dataportabilitet: Du kan be oss om å flytte dine personopplysninger fra vårt IT-miljø til et annet, enten et annet selskap eller til deg. Dette gjelder ikke opplysninger som loven krever at vi beholder

-Trekke tilbake samtykket: Du kan trekke tilbake samtykket til å dele dine personopplysninger eller å ta imot markedsføring/meldinger når som helst ved å kontakte oss via e-post.

Klager: Du kan sende inn en klage til Datainspektionen dersom du mener at vi behandler dine personopplysninger i strid med personvernforordningen.  

 

Hvordan kan jeg benytte meg av mine rettigheter?

Hvis du vil benytte deg av noen av dine rettigheter, kontakter du oss på e-postadressen nederst i disse retningslinjene. Hvis du ønsker å sende inn en klage til Datainspektionen, må du kontakte dem.

 

Kontakt oss

Hvis du har andre spørsmål om disse retningslinjene, hvordan vi bruker dine personopplysninger eller rettighetene du har, kan du kontakte oss på følgende adresse:

Clearlii AB

Sollentunavägen 309, 191 36 Sollentuna, Sverige

E-mail: info@clearlii.com

2024 All Rights Reserved
Clearlii AB, Orgnr. 556869-3898